Poznajcie Kapitułę II edycji konkursu!

Poznajcie Kapitułę II edycji konkursu!

Mamy zaszczyt przedstawić Kapitułę Konkursową drugiej edycji konkursu. Członkinie i członkowie Kapituły staną przed trudnym zadaniem – oceny glos zgłoszonych w konkursie.

Poprosiliśmy o członkowstwo osoby, których działalność na rzecz wolności i praw człowieka i obywatela – zwłaszcza prawa do informacji – jest nam znana. Osoby te łączy na pewno to, że ukończyli studia prawnicze. Różnią zaś wybrane ścieżki kariery, które doprowadziły w końcu do tego, że zajmują się prawami człowieka.

Kapituła drugiej edycji konkursu składa się z czterech nowych członkiń/członków (dr Adriana Bartnik, Ewa Ivanova, dr Przemysław Mijal, Anna Wojciechowska-Nowak) oraz z dwóch członków, którzy zaszczycili nas swoją obecnością po raz drugi (dr hab. Michał Bernaczyk, Mirosław Wróblewski).


Kapituła II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji

dr Adriana Bartnikdr Adriana Bartnik – prawniczka i socjolożka – wykładowczyni akademicka, adiunkt w Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej gdzie prowadzi przedmiot Dostęp do informacji publicznej. Prawo i praktyka. Zastępczyni redaktora naczelnego biuletynu młodych naukowców StRuNa, związana z ruchami watchdogowymi – stale współpracuje z watchdog.edu.pl. Praca magisterska wykorzystująca informację publiczną napisana pod jej kierunkiem otrzymała nagrodę 2 stopnia w konkursie dla najlepszych prac magisterskich im Floriana Znanieckiego. Prawniczka w kancelarii adwokackiej Adama Baworowskiego.

 

 

Michał Bernaczyk

dr hab. Michał Bernaczyk – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa do informacji publicznej, ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji publicznej w Polsce i na świecie – http://prawo.uni.wroc.pl/user/12029.

 

 

Ewa IvanovaEwa Ivanova – prawniczka i historyczka. Jako dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej urzeczywistnia prawo do informacji, któremu zresztą na łamach DGP poświęca wiele miejsca. W czerwcu 2016 r. otrzymała „Złotą Wagę” – nagrodę przyznawaną przez Naczelną Radę Adwokacką dziennikarkom i dziennikarzom, zajmującym się zagadnieniami prawnymi. Doceniono, że w swojej działalności objaśnia prawniczy język i prowadzi czytelniczki i czytelników przez gąszcz przepisów prawnych.

 

 

 

Przemysław Mijaldr Przemysław Mijal – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2010 r. zasiada w gronie członków Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Wiedzą z prawa konstytucyjnego dzieli się prowadząc zajęcia z aplikantami radcowskimi, adwokackimi i notarialnymi. W latach 2013-2016 był wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, natomiast od czerwca 2016 r. jest dziekanem OIRP w Szczecinie. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych, od 2014 r. współpracuje z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Anna Wojciechowska-NowakAnna Wojciechowska-Nowak – prawniczka, do początku 2016 r. ekspertka Fundacji im. Stefana Batorego, w której kierowała programem operacyjnym „Odpowiedzialne Państwo”. Od ponad 10 lat zajmuje się problematyką prawnej ochrony sygnalistów (whisteblowerów), czyli osób, które w interesie publicznym ujawniają nieprawidłowości mające miejsce w ich otoczeniu zawodowym. Stypendystka programu stypendialnego Network of East-West Women. Wcześniej była związana z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, pracowała także w Instytucie Badań nad Polityką Kobiecą w Waszyngtonie.

 

 

Mirosław WróblewskMirosław Wróblewski – radca prawny, od 2007 r. dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

 


Szczegółowy sposób pracy i szczegółowe kryteria oceny prac zostaną ustalone przez członkinie i członków Kapituły. Przy ocenie prac konkursowych będą brane następujące kryteria:

  • wybór orzeczenia pod kątem jego wpływu na funkcjonowanie prawa do informacji publicznej lub na pojmowanie tego prawa,
  • merytoryczna wartość argumentacji,
  • twórcza interpretacja uczestniczki/uczestnika,
  • samodzielne formułowanie wniosków.

Glosy będą oceniane anonimowo. Kapituła Konkursowa nie będzie dysponowała informacjami o uczestniczce lub uczestniku – z wyjątkiem numeru uczestniczki/uczestnika, wskazanego w formularzu.

Bartosz Wilk


Partner projektu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualności