Rezultat I edycji konkursu – przeczytaj publikację

Rezultat I edycji konkursu – przeczytaj publikację

Nagrodą dla autorek i autorów najlepszych glos w I edycji konkursu było wydanie glos w publikacji naukowej, wydanej przez Stowarzyszenie. Po wspólnych pracach nad pracami konkursowymi – dostosowaniem glos do wskazówek recenzenta, poddanie edycji i korekcie, ukazała się publikacja pt. Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji, red. S. Osowski, B. Wilk, Warszawa 2016.

Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji

Oprócz najlepszych glos, w publikacji znajduje się słowo wstępne dr hab. Michała Bernaczyka. Na potrzeby publikacji przetłumaczyliśmy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Guseva przeciwko Bułgarii. Polskie tłumaczenie wyroku, które można znaleźć w publikacji, wynika z faktu, że laureatka I miejsca w kategorii studentek/studentów napisała glosę właśnie tego wyroku. Ponadto, w publikacji można znaleźć dwie glosy zaproszonych autorów – Krzysztofa Izdebskiego (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), Adama Ploszki (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) i Bartosza Wilka (Sieć Obywatelska Watchdog Polska).

Publikacja ta, w wersji elektronicznej, dostępna jest tutaj:

Wydanie tej publikacji było możliwe dzięki wsparciu programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 1 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. współrealizowaliśmy projekt pt. Strażnictwo – profesjonalnie i trwale w interesie publicznym.

Drukowana wersja publikacji

Obecnie przygotowujemy publikację do druku. Zamierzamy wydrukować 100 egzemplarzy, które przekażemy autorkom, autorom, członkiniom i członkom komisji konkursowej oraz osobom, które mają wpływ na tworzenie standardu jawności w Polsce.

Publikacja po II edycji konkursu

W drugiej edycji konkursu, tak jak w pierwszej, główną nagrodą jest opublikowanie najlepszych glos (laureatek i laureatów oraz wyróżnionych) w publikacji naukowej. Po ogłoszeniu wyników konkursu zaczniemy nad nią pracę. Glosy zostaną poddane recenzji naukowej, a następnie redakcji językowej i korekcie.

Bartosz Wilk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualności