Konkurs w pytaniach i odpowiedziach

Konkurs w pytaniach i odpowiedziach

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami, związanymi z II ogólnopolskim konkursem na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej.

Jeżeli nie ma poniżej odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie – piszcie na glosa@siecobywatelska.pl!

Wybór orzeczenia

Do jakiego orzeczenia można napisać glosę?

Wybór orzeczenia należy do Ciebie. Nie podajemy katalogu przykładowych orzeczeń, gdyż sam wybór jest elementem oceny konkursowej prac.

Czy można napisać glosę do wyroku sądu innego państwa?

Tak. Intencją Organizatora nie było ograniczanie możliwych do przeanalizowania orzeczeń tylko do sądów polskich. Oczywiście warunkiem jest to, aby glosa dotyczyła prawa do informacji publicznej.

Czy glosowane orzeczenie może dotyczyć dostępu do informacji o środowisku?

Tak.

Czy można napisać glosę do wyroku, który był przedmiotem glosy nagrodzonej w poprzedniej edycji konkursu?

Tak, nie ma w tym względzie ograniczeń.

Czy można napisać glosę do orzeczenia, które zapadło w mojej własnej sprawie?

Odradzamy tego typu działanie. W przypadku analizowania wyroku we własnej sprawie nie sposób zachować bezstronność, co jest konieczne do rzetelnej oceny naukowej.

 

Terminy, nagrody, formalności

Jakie są nagrody w konkursie?

Nagrodą dla Laureatów i Laureatek oraz osób wyróżnionych jest opublikowanie glosy w recenzowanej publikacji naukowej. Zob. Rezultat I Edycji Konkursu – Przeczytaj Publikację . Dla laureatów i laureatek przewidujemy także nagrody rzeczowe.

Glosy, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, a zostaną przez zespół SOWP pozytywnie ocenione, chętnie opublikujemy na naszej stronie internetowej (www.informacjapubliczna.org) w dziale „Analizy”.

Jaki jest termin do oddania prac?

Konkursowe glosy należy wysłać do 13 listopada 2016 r. (niedziela) do godz. 23.59.

Gdzie należy wysłać konkursową glosę?

Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wysłaniu na adres glosa@siecobywatelska.pl wiadomości e-mail, zawierającej dwa załączniki:  1) plik tekstowy (format .odt, .doc lub .docx) z  pracą konkursową (glosą), 2) wypełniony formularz, który można pobrać ze strony www.glosa.siecobywatelska.pl  (formularz stanowi załącznik do regulaminu).

Czy należy wcześniej się zarejestrować?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać konkursową glosę wraz z wypełnionym formularzem do 13 listopada 2016 r. na adres glosa@siecobywatelska.pl. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.

Jakie są wymogi redakcyjne wobec konkursowej glosy?

Konkursowa glosa powinna liczyć nie więcej niż 10 stron A4, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5 wiersza.

Jak wygląda przykładowa glosa?

W tym względzie można sięgnąć do publikacji, wydanej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska po pierwszej edycji konkursu. Zob. Rezultat I Edycji Konkursu – Przeczytaj Publikację.

 

Uczestniczki i Uczestnicy

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy zainteresowany (z wyjątkiem ograniczeń, o których mowa poniżej). Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich jest dla studentek i studentów. Wszystkie osoby, nie będące studentkami/studentami, mieszczą się w drugiej kategorii – otwartej. Konkursu nie ograniczamy tylko do studentek i studentów prawa lub prawniczek i prawników.

Kto nie może wziąć udziału w konkursie?

Zgodnie z regulaminem konkursu, Uczestniczkami/Uczestnikami nie mogą być: 1) osoby zatrudnione u Organizatora,2) członkinie i członkowie zarządu i komisji rewizyjnej Organizatora.

Złożyłem pracę jako studentka_student, ale wygrałem jako absolwent. W której kategorii biorę udział w konkursie?

W kategorii studenckiej. Istotne dla nas ma Twój status na dzień złożenia pracy, czyli czy byłaś_eś wówczas studentem_tką.

Czy trzeba wskazać opiekuna naukowego, aby wziąć udział w konkursie?

Nie, nie wymagamy wskazania opiekuna naukowego.

 

Ocena prac konkursowych

Kto będzie oceniał prace konkursowe?

Kapituła Konkursowa w składzie dr Adriana Bartnik, dr hab. Michał Bernaczyk, Ewa Ivanova, dr Przemysław Mijal, Anna Wojciechowska-Nowak, Mirosław Wróblewski. Więcej o Kapitule możesz przeczytać tutaj: Poznajcie Kapitułę II Edycji Konkursu!

Czy Kapituła Konkursowa zna imiona i nazwiska autorów_ek prac?

Nie, Kapituła Konkursowa ocenia prace anonimowo. Dysponuje jedynie treścią glosy i numerem Uczestniczki/Uczestnika, który jest wskazywany przez osobę zgłaszającą swój udział w konkursie.

Na podstawie jakich kryteriów jest oceniana praca konkursowa?

Kapituła Konkursowa przy ocenianiu prac będzie kierowała się następującymi kryteriami: 1) wybór orzeczenia pod kątem jego wpływu na funkcjonowanie prawa do informacji publicznej lub na pojmowanie prawa do informacji publicznej, 2) merytoryczna wartość argumentacji, 3) twórcza interpretacja uczestnika, 4) samodzielne formułowanie wniosków.

Co po rozstrzygnięciu konkursu?

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki konkursu ogłosimy do 5 grudnia 2016 r.

Wygram w konkursie, co dalej?

Po rozstrzygnięciu konkursu będą trwały prace nad wydaniem publikacji. Wiąże się to z poddaniem konkursowych glos recenzji naukowej oraz redakcji językowej. Zwrócimy się do Ciebie o dokonanie stosownych poprawek oraz przesłanie notki o sobie.

Zgodnie z regulaminem  Laureatki/ci osoby wyróżnione wyrażają zgodę na edycję redaktorską pracy konkursowej przed oddaniem jej do recenzji. W razie uzależnienia pozytywnej recenzji od uwzględnienia uwag recenzenta, Laureatki/Laureaci i osoby wyróżnienie zobowiązują się skorygować we wskazanym zakresie i terminie pracę konkursową.

Jaka jest rola recenzenta?

Recenzent nie ma wpływu na wybór nagrodzonych glos, gdyż jest to zadaniem członkiń i członków Kapituły Konkursowej. Recenzent ocenia glosę pod katem naukowym w związku z zamieszczeniem jej w publikacji.

Czy publikacja zostanie wydana drukiem?

Publikacja na pewno zostanie wydana w wersji elektronicznej. Dołożymy starań, aby zdobyć środki na wydruk publikacji. Zależy nam na tym, gdyż chcemy aby publikacja trafiła na półki bibliotek m.in. na wydziałach prawa i bibliotek sądów administracyjnych.

Mam pytanie, do kogo mogę się z nim zwrócić?

Zachęcamy do kontaktu mailowego: glosa@siecobywatelska.pl. Na pytania odpowie też Bartosz Wilk, bartosz.wilk@siecobywatelska.pl, tel. 603 201 720

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualności