Zmiana Regulaminu

Zmiana Regulaminu

Zdecydowaliśmy się na zmianę regulaminu, aby usunąć wątpliwość co do tego, kto nie może wziąć udział w konkursie.

Zmiana dotyczy § 2 ust. 5 pkt 1 Regulaminu II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej (przyjętego uchwałą uchwałą Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 7/OB/VIII/2016 z 17 sierpnia 2016 r. o przyjęciu regulaminu II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej). W § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu słowa „osoby zatrudnione u” zastępuje się słowami „pracownice i pracownicy”.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu:

Uczestniczkami/Uczestnikami nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora.

Nowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu:

Uczestniczkami/Uczestnikami nie mogą być pracownice i pracownicy Organizatora.

UZASADNIENIE

Powstała wątpliwość, czy osoba, która nie jest pracownikiem/pracownicą stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ale współpracuje z nami na mocy umowy zlecenia, może wziąć udział w konkursie. Wątpliwość wiąże się z użytym w regulaminie pojęciem „osoby zatrudnionej u Organizatora”.

Intencją organizatora przy ustalaniu Regulaminu było ograniczanie możliwości wzięcia udziału w konkursie przez pracownice i pracowników Stowarzyszenia, nie zaś osób współpracujących ze Stowarzyszeniem np. w związku z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Regulamin konkursu, a zwłaszcza procedura oceny konkursowych glos zakłada ich anonimową ocenę przez członkinie i członków Kapituły Konkursowej, którzy nie są pracownikami/pracownicami Stowarzyszenia, ani też nie wchodzą w skład władz Stowarzyszenia.

Dotychczasowe pojęcie „osoby zatrudnionej u Organizatora” mogłoby być rozumiane w ten sposób, że obejmuje nie tylko pracowników i pracownice, ale także inne osoby, które otrzymują jakiekolwiek środki finansowe od Stowarzyszenia. W związku z tym organizator zadecydował o zmianę § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, aby rozwiać mogące powstać w tej mierze wątpliwości.

Zmiana nastąpiła na mocy uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska nr 9/OB/X/2016 z 10 listopada 2016 r. o zmianie regulaminu II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji

Aktualna wersja regulaminu:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualności