Komisja konkursowa I edycji

Komisja konkursowa I edycji

Michał Bernaczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa do informacji publicznej, radca prawny, ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji publicznej w Polsce i na świecie – http://prawo.uni.wroc.pl/user/12029

 

 

 

marek domagałaMarek Domagała – doktor nauk prawnych, starszy radca orzecznictwa w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego;

 

 

 

 

 

Aleksandra Monarcha-Matlak – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji US, specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz komunikacji elektronicznej, autorka publikacji z tego zakresu;

Anna Streżyńska – prawnik, rozpoczynała karierę w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następnie w latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, a od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w ministerstwie transportu i budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od maja 2006 do stycznia 2012 r. na stanowisku prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”. Obecnie jest prezesem zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA, budującej regionalną sieć szerokopasmową z dofinansowaniem UE, członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Rady Programowej United States Global Compact – inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju;

Piotr Waglowski

Piotr VaGla Waglowski – prawnik, publicysta, poeta, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, felietonista miesięcznika IT w Administracji oraz miesięcznika Gazeta Bankowa. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji działającego – w ramach programu Odpowiedzialne Państwo;

 

Mirosław WróblewskMirosław Wróblewski – radca prawny, od 2007 r. dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aktualności