All posts by Katarzyna Batko-Tołuć

Ogłaszamy wyniki konkursu na glosę

Z sukcesem zakończyliśmy konkurs na glosę do orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej. Konkurs obejmował dwie kategorie. Do pierwszej zapraszaliśmy studentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Do drugiej osoby zainteresowane prawem do informacji publicznej, zwłaszcza doktorantów, pracowników naukowych, prawników-praktyków oraz tych, którzy w swojej działalności z niej korzystają Uczestnicy podjęli się wyzwania napisania glosy, czyli komentarza do orzeczenia

Poznajcie Komisję Konkursową

Nasz konkurs ma znamienitą Komisję Konkursową. Oceny zgłoszonych glos zgodzili się dokonać: Michał Bernaczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa do informacji publicznej, radca prawny, ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji publicznej w Polsce i

Plakat do wzięcia!

Wydrukowaliśmy już plakat zachęcający do wzięcia udziału w konkursie na napisanie glosy do orzeczeń dotyczących dostępu do informacji. Pomóżcie nam rozpropagować tę ideę. Przypominamy: glosa to analiza orzeczenia sądowego. Jest to sposób na prowadzenie debaty w prawniczym świecie. Ale my wierzymy, że prawo do informacji jest dla każdego i oceny orzeczenia może podejmować się każda

Aktualności